NOREX-OGRODZENIA

 ŁUKASZ ABRAHAM

KAMIEŃ, ul. POD LASEM 10, 84-217 SZEMUD

KŁOBUCZYNO 1B, 83-315 SZYMBARK


 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH    
Drodzy Klienci !!!
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe
Jednocześnie informuję, że Pana/Pani dane nie były przetwarzane od dnia 25.05.2018 do obecnej chwili, z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych    
Kto jest administratorem Twoich danych?

  NOREX-OGRODZENIA
 ŁUKASZ ABRAHAM
KAMIEŃ, ul. POD LASEM 10, 84-217 SZEMUD
KŁOBUCZYNO 1B, 83-315 SZYMBARK

   
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach marketingowych zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane mogą być zamieszczane na serwerach znajdujących się w Państwach Trzecich. W przypadku gdy to nastąpi będzie to podyktowane tylko w związku z wykonywaniem przez nas działań technicznych.    
Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych?
Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:
realizacji zawartych umów współpracy;
realizacji jednostkowych zleceń (zamówień) na towary;
świadczenia usług serwisowych oraz innych związanych z przedmiotem naszej działalności;
prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów, towarów i usług;
wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
archiwizacyjnym.    
Państwa dane osobowe są przetwarzane:
na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba;
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.    
Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).  

NOREX - OGRODZENIA
ŁUKASZ ABRAHAM

FILIA:

KŁOBUCZYNO 1 B
83-315 SZYMBARK
pow. kościerski

SIEDZIBA:

KAMIEŃ
ul. Pod Lasem 10
84-217 Szemud

tel: 508 319 577


e-mail: norex.ogrodzenia@wp.pl


Copyright by Norex-Ogrodzenia.pl