PŁYTKI CHODNIKOWE


"SKŁADANKA"

         

KOLOR: czerwono-beżowy  

WYMIAR: 30 cm x 30 cm x 2,5 cm

1 m2 = 11 szt. dużych (beżowe) + 11 szt. małych (czerwone)

WAGA: 1 m2 - 50 kg / 1 szt. - 3 kg (duża) i 1,5 kg (mała)


"CHMURKA"

                                    

KOLORY: beżowy     grafitowy    czerwony 

WYMIAR: 30 cm x 30 cm x 3 cm

1 m2 = 11 szt.

WAGA: 1 m2 - 60,5 kg / 1 szt. - 5,5 kg


"CZEKOLADKA"

  

KOLORY: szary    czerwony 

WYMIAR: 30 cm x 30 cm x 3 cm

1 m2 = 11 szt.

WAGA: 1 m2 - 60,5 kg / 1 szt. - 5,5 kg


"MAŁA CZEKOLADKA"

                                  

KOLOR: szary    grafitowy   czerwony

WYMIAR: 25 cm x 25 cm x 2,5 cm

1 m2 = 16 szt.                                                                        ZOBACZ CENNIK

WAGA: 1 m2 - 56 kg / 1 szt. - 3,5 kg


CO TO SĄ WYKWITY?

Betonowa kostka brukowa jest coraz chętniej stosowana przez inwestorów. Jest trwała i łatwa do ułożenia; nie ma przy tym potrzeby stosowania skomplikowanych maszyn, które są niezbędne np. przy układaniu nawierzchni asfaltowych.
Biały nalot, nazywany "wykwitem", który może pojawić się na kostkach krótko po ułożeniu nawierzchni, jest dla niektórych niemiłym zaskoczeniem. Główną przyczyną tego zjawiska jest karbonizacja wodorotlenku wapniowego, który powstaje w wyniku hydrolizy krzemianów wapniowych zawartych w cemencie.

Beton stosowany w produkcji kostek wibroprasowanych jest tworzywem, które stabilizuje się i dojrzewa stopniowo w procesie twardnienia i oddziaływania warunków atmosferycznych. Wytrącający się na powierzchni wszystkich wyrobów betonowych biały nalot to wodorotlenek wapnia. Podczas produkcji nie wszystkie związki wapnia wchodzą w reakcje chemiczne. Część z nich po zetknięciu z wilgocią i CO2 z powietrza tworzy trudno rozpuszczalny węglan wapnia, osadzający się na powierzchni kostki. Z czasem przechodzi on w rozpuszczalny w wodzie kwaśny węglan wapnia. Ten proces może trwać od kilku miesięcy do dwóch, a maksymalnie trzech lat. Po upływie tego czasu wykwity na kostkach ulegają zupełnemu zmyciu.

Pojawienie się wykwitów zwykle nie może być powodem reklamacji. Polskie Normy dotyczące wyrobów betonowych (np. PN-EN 1338:2005 - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań") oraz wymagane Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczają występowanie wapiennych wykwitów jako naturalnego elementu dojrzewania betonu.

Produkcja Kostki Brukowej i Ogrodzeń Betonowych
Stanisław Makurat
Kamień ul. Pod Lasem 8
84-217 Szemud

tel./fax. 58 676 14 76
tel. kom. 500 223 817
Norex Ogrodzenia


e-mail:
kostka.kamien@wp.pl
Copyright by Norex-Ogrodzenia.pl